AGENE Sp. z o.o.

W najbliższych dniach planujemy zakup 4 samców do rozpłodu:

AB-CTCC (Roeper - linia Big Boss 2 szt., Janssen, Vandenabeele); dwa inne samce (prezent od "Złotego Klienta") to AB-TTCC oraz BB-CTCT.

Kilka innych sztuk jest w trakcie testowania. W 2019 roku planujemy "złożenie" około 30 par rozpłodowych w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania potomstwa z korzystnymi wariantami genów LDHA i DRD4. W związku z ograniczonym miejscem w gołębniku młodych (maksymalnie 60-70 sztuk) pragniemy zaoferować młode z rocznika 2019 (do lotów) oraz późne młode (czerwiec-lipiec). Każdy gołąb będzie miał ustaloną płeć oraz genotyp LDHA-DRD4. Proponujemy następujące ceny (do lotów):

LDHA-AB - 100 zł, DRD4-CT - 120 zł, LDHA-AB i DRD4-CT - 220 zł.

Późne młode (czerwiec-lipiec) będą oferowane w niższej cenie. Będzie możliwość nabycia "rzadkich" genotypów np. LDHA-AA lub DRD4-CTCT.
Firma AGENE Sp. z o.o. powstała na bazie 20-letniego doświadczenia współwłaściciela firmy w badaniach naukowych z zakresu genetyki molekularnej. Istotnym elementem w pracy zawodowej współtwórcy firmy AGENE było połączenie pasji, czyli hodowli gołębi pocztowych, z nauką - m.in. pionierskimi badaniami genetycznymi gołębi, czego wymiernymi efektami były rozprawa habilitacyjna, współautorstwo w ponad 20 oryginalnych publikacjach naukowych, popularno-naukowych, komunikatach na konferencjach naukowych, prelekcjach dla hodowców wygłaszanych na wystawach czy targach gołębi.


Odkryte różnice w sekwencjach genów stwarzają możliwości doskonalenia gołębi pocztowych także (dodatkowo) w oparciu o tzw. markery genetyczne (DNA). W przypadku co najmniej dwóch genów, LDHA i DRD4, ich zmienność wydaje się mieć korzystny wpływ na wydolność lotową gołębi. Wzbudziło to natychmiastowe zainteresowanie ze strony kilku zagranicznych firm oferujących komercyjne testy DNA i bardzo szybkie pojawienie się płatnych testów diagnostycznych dla genów LDHA i DRD4 u gołębi pocztowych.


Inną korzyścią, którą stwarzają badania genetyczne jest możliwość wczesnego ustalenia płci młodych gołębi (100% trafność), co dla hodowców lotujących wyłącznie samcami lub samicami może mieć kapitalne znaczenie przy odchowie młodych gołębi i pozostawianie do lotów wyłącznie osobników o preferowanej płci. Test taki może być także cenną informacją przy sprzedaży/nabywaniu bardzo młodych gołębi na aukcjach, gdyż bardzo często, zwłaszcza nabywcy, są zainteresowani zakupem osobnika określonej płci.


Mając pełną świadomość, że ceny komercyjnych testów DNA w firmach zachodnioeuropejskich (55-65 euro za gołębia - pakiet LDHA/DRD4) są dość wysokie, firma AGENE zaproponowała w swojej ofercie testy DNA (wyłącznie na rynku polskim), mogące być atrakcyjną alternatywą w stosunku do oferty firm zachodnioeuropejskich.

Od 1 lipca 2018 firma AGENE rozszerza swoją działalność - do współpracy zaprosiliśmy Dr hab. Pawła Nawrotka, specjalistę z zakresu Mikrobiologii. W ofercie proponujemy podstawowe badania mikrobiologiczne, natomiast w szczególnie trudnych przypadkach - nowatorską w skali światowej terapię celowaną w antybiotykooporne szczepy bakteryjne, które w wielu hodowlach gołębi, z uwagi na "profilaktyczne" stosowanie antybiotyków, stanowią duży problem. Więcej informacji w zakładce Mikrobiologia.


Zapraszam do współpracy,

Dr hab. Andrzej Dybus
AGENE

Copyright Nazwa.pl